Pagrindinis   Ką daryti, jei Jūsų vaikas nekalba prancūziškai

Ką daryti, jei Jūsų vaikas nekalba prancūziškai

Prancūziškai nekalbančių vaikų integracija

Prancūzų kalba nekalbantys vaikai į Prancūzų mokyklą priimami iki 7 metų amžiaus (CP klasės). Mūsų tikslas – padėti visiems mokiniams įgyti prancūzų kalbos žinių, suprasti šnekamąją kalbą, išmokti skaityti ir rašyti, net jeigu su šia kalba pirmą kartą jie susipažįsta tik pravėrę mokyklos duris.  Speciali siūloma programa leidžia greitai pasiruošti mokslui pagal prancūziškąją programą pradinėje mokykloje.

Ikipradinės mokyklos mokinių (Ecole maternelle) integracija:

  • 2-4 metų neprancūzakalbiai vaikai (TPS, PS ir MS klasės) priimami į darželį įprastine tvarka pagal amžių. 25 val. per savaitę jie gyvena prancūziškoje aplinkoje ir labai greitai įgyja pagrindinius gebėjimus, supranta ir geba išreikšti mintis ne tik savo gimtąja, bet ir prancūzų kalba. GS klasėje, 5-mečių grupėje, klasės mokytoja dirba kartu su prancūzų kaip užsienio kalbos (FLE) ir prancūzų kaip mokymo kalbos (FLESCO) mokytojomis.
  • prancūzų kaip mokymo kalbos (FLESCO) mokytoja dirba su prancūziškai nekalbančiais mokiniais pagal nustatytą tvarkaraštį, keletą kartų per savaitę. Klasės sudarytos pagal vaikų amžių.
  • 2-3 kartus per savaitę vyksta prancūzų kalbos pamokos (trukmė – 45 min.). Pamokos vyksta pagal FLESCO metodą – vaikams suteikiami gebėjimai suprasti ir kalbėti prancūzų kalba dažnai pasitaikančiose ir pažįstamose situacijose. Taip vaikai išmoksta reikalingų žodžių bei gramatinių struktūrų, kurie sudaro pagrindą platesniam kalbos vartojimui. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas šnekamajai kalbai lavinti. Rašto raiškai didelis dėmesys pradedamas skirti vyresniems mokiniams – 9-10 m. amžiaus. Kai kurie mokiniai, esant poreikiui, tęsia papildomas pamokas viso mokymo metu.

 

Pradinės mokyklos klasių (CP/CE1) integracija:

  • prancūziškai nekalbantys 5-6 metų vaikai pradeda mokytis specialioje integracinėje CP klasėje. Daugiausia joje gali būti 12 mokinių. Iš pradžių prancūzų kalbos jie mokosi FLESCO metodu – vaikams suteikiami gebėjimai suprasti ir kalbėti prancūzų kalba dažnai pasitaikančiose ir pažįstamose situacijose. Šiuos vaikus moko FLESCO specialistė, tačiau vaikai įvairių projektų metu bendradarbiauja su kitų klasių bendraamžiais (sportinė veikla, menai ir t. t.).
  • Šios klasės tikslas – vėliau integruoti mokinius į įprastas klases, nors kai kuriems ir toliau suteikiama papildoma pagalba viso mokymo metu.

 

Kviečiame susipinti su Milda, kuri atvyko į darželį nemokėdama lietuvių kalbos (spauskite ant nuotraukos):

Milda

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su integracinės CP klasės mokytoja Vinciane Gourdeau elektroniniu paštu vincianegourdeau@efv.lt