Pagrindinis   Popamokinė veikla

Popamokinė veikla

Popamokinės veiklos katalogas 2016 – 2017 : PDF versija

 DSC_8418

Karim Madaoui

Sveiki visi,

noriu jums pristatyti įvairias VPM siūlomas veiklas. Taip pat rasite tikslus, kuriuos išsikeliame kiekvienai užklasinei veiklai.

Pagrindiniai mūsų siekiai yra:

Ugdymo tęstinumas: stengsimės ugdyti vaikų kūrybiškumą bei rūpinsimės jų gerove. Mūsų tikslas yra suteikti mokiniams geriausias sąlygas, kad jie galėtų siekti savo tikslų. Užklasinė veikla turi vykti žaidimų forma. Jokiu būdu nenorime, kad vaikai po pamokų turėtų papildomų darbų.

Mokinių saugumas: tai mūsų pagrindinis tikslas prieš pradedant bet kokią veiklą. Nuolatos prižiūrėsime, kad vaikai būtų saugūs ir būtų laikomasi higienos bei saugos normų.

Tikslas: užklasinės veiklos tikslas bus pristatomas iš anksto. Tai gali būti, pavyzdžiui, koncertas, spektaklis ar darbelio parašymas. Užklasinės veiklos metu vaikas bus įvertintas, išgirstas, išklausytas ir suprastas. Tuo pačiu jis išmoks užbaigti darbelį/užduotį nustatytu laiku.

Vilniaus prancūzų mokykla nori atverti duris ir mokinių tėveliams bei jiems siūlo prancūzų kalbos kursus.

Norėdami užrašyti savo vaiką į būrelį, prašome kreiptis tiesiogiai į būrelio vadovą. Užsirašyti reikia prieš būrelio pradžią. Jūs taip pat galite rašyti atsakingam asmeniui už užklasinę veiklą: karimmadaoui@efv.lt

Karim MADAOUI