Kalbų mokymas

Prancūzų kalba: tai pagrindinė mokymo kalba.

Ji praktikuojama nuo 2 metų naudojant Prancūzijos mokyklų švietimo sistemą.

Darželyje asistentai padeda prancūziškai nekalbantiems vaikams.

Nuo pirmos klasės, mokymas vyksta prancūzų kalba.

Mokymosi metodika grįsta įsitraukimu, todėl vaikas kalbą gretai perpranta kalbą.

Palaipsniui, jis praturtina savo žodyną, supranta ir bendrauja prancūzų kalba.

Vėliau, asmeninė mokytojų pagalba leidžia jam pritaikyti ir parodyti savo žodinius ir rašytinius kalbos gebėjimus.

Lietuvių: lietuvių kalbos mokymas pradedamas darželyje (visiems) ir tęsiamas iki mokyklos baigimo. Mokymo tikslas – leisti lietuviams tobulinti gimtąją kalbą. Kitų tautybių vaikai mokosi lietuvių kalbos kaip užsienio.

Mes nuoširdžiai norime, kad lietuvių vaikai puikiai išmoktų savo gimtąją kalbą.

Vaikų darželio mokymosi programoje skiriamas didelis dėmesys bendravimui ir lietuvių kalba. Vaikai tam skirtuose užsiėmimuose tarpusavyje bendrauja lietuviškai yra numatyti bendravimo užsiėmimai, kad būtų prisiminta  ir įsisavinta lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos vaikai mokosi nuo pat paruošiamosios klasės (klasė prieš pirmą), naudodami lietuvių mokymosi programą.

Prancūzai ir kitų tautybių vaikai lietuvių kalbos mokosi taip pat nuo paruošiamosios klasės.

Anglų: anglų kalba yra dėstoma nuo paruošiamosios klasės, 3 kartus per savaitę. Taip pat kai kurios disciplinos bus dėstomos anglų kalba 2012-2013 mokslo metais.

Trečioji užsienio kalba:

Nuo 7 klasės, moksleiviai pasirenka antrąją užsienio kalbą (šalia anglų).

Baigę EFV, mūsų moksleiviai yra įvaldę bent 4 kalbas (jų gimtąją + 3 kitas).

Nuo šių metų pagrindinės mokyklos septintokai mokosi 3 valandas ispanų kalbos per savaitę.

drapeau_europe_et_27_