Pagrindinis   Ugdymas ir išskirtinumas

Ugdymas ir išskirtinumas

 

Vilniaus Prancūzų mokykla yra pirmoji tarpautinė mokykla Vilniuje. Joje mokosi įvairių tautybių vaikai: lietuviai, prancūzai, italai, ispanai, šveicarai, rusai, estai, latviai ir kt.

VPM po vienu stogu telpa visi keturi prancūziškojo mokymo lygiai:

  • ikipradinė mokykla (2 – 6 metų amžiaus vaikams);
  • pradinė mokykla (6-11 m. amžiaus);
  • koledžas (11-15 m. amžiaus);
  • licėjus (15-18 m. amžiaus).

Kviečiame susipažinti su prancūziškosios sistemos klasių struktūra. Prancūzijoje vaikai pradeda lankyti pradinę mokyklą 6 metų amžiaus: skaityti ir rašyti mokosi CP klasėje. Po 12 metų mokslo išlaikius egzaminus įgyjamas Baccalauréat diplomas.

Organigramme de la scolarité Française2

Privalumai:

Švietimo programos atitinka Prancūzijos švietimo ministerijos reikalavimus:

  • išlaikyti egzaminai yra pripažįstami Prancūzijos švietimo ministerijos. Suteikti diplomai atveria galimybes įstoti į Prancūzijos, Lietuvos ir angliškai kalbančių šalių universitetus;
  • aukštos kvalifikacijos pedagogai, atvykę iš Prancūzijos, moko tolerancijos bei humanizmo, skatina lygias galimybes, žingeidumą ir kritinį mąstymą;
  • didelis dėmesys skiriamas socializacijos ir pilietiškumo ugdymui;
  • skatinamas aktyvus mokymasis;
  • mokinių priėmimas nepaisant jų pilietybės;
  • daugiakultūrinė aplinka ir novatoriška pedagogika, skirianti išskirtinį dėmesį užsienio kalbų mokymuisi (prancūzų, anglų rusų, ispanų, italų, portugalų, taip pat lotynų ir graikų).

Unikalus mokyklų tinklas pasaulyje:

VPM priklauso AEFE tinklui. Tai yra viešoji įstaiga, prižiūrima Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos, kuri valdo Prancūzijos švietimo sistemą užsienyje. Šis unikalus tinklas apima 488 mokyklas ir 320 000 mokinių 130-yje  šalių. AEFE ypatinga dėmesį skiria mokymuisi pagal Prancūzijos pedagogikos modelį, tinklas yra unikalus tiek pasiekiamais gerais mokymosi rezultatais, tiek savo dydžiu.

AEFE_planisphe_re

Kompetencija:

VPM yra novatoriška mokykla, atvira daugiakultūrinei aplinkai, kuri užtikrina užsienio kalbų mokymasi pradedant nuo ypač jaunų mokinių. Mokykla parengia savo mokinius tapti pilnaverte visuomenės dalimi, kuriai nesvetima globalinė aplinka. Mūsų mokykla taiko Prancūzijos pedagoginius modelius ir tarptautinio mokymosi standartus. Mūsų mokinių pasisekimas brandos egzaminuose (95% mokinių AEFE tinkle išlaiko baigiamuosius egazminus, 67% abitūra su pagyrimu) liudija mūsų mokymosi sistemos kompetencija.

Pedagoginis projektas:

Nuoroda prancūzų kalba: Projet pédagogique 2011-2014

Mokinių ugdymo projektas:

VPM vadovaujasi Prancūzijoje nuo seno egzistuojančiomis mokinių ugdymo gairėmis. Siekiama kiekvieną mokinį ugdyti kaip individą, plėsti jo pasaulėžiūrą ir suteikti jam visas galimybes tapti pilnaverte visuomenės dalimi. To siekiame įsteigdami mokinių ugdymo projektą ir komandą specialistų, kurių pagrindinis tikslas bus šio projekto įgyvendinimas. Specialistai užtikrins mokinių bendruomenės harmoningą vystymąsi, padės mokiniams integruotis ir augti savo mokyklos bendruomenėje.

Daugiakultūrinė aplinka:

Mokykla yra tarptautinė institucija, kuri ypatinga dėmesį skiria daugiakultūrinei aplinkai. Dėl šios priežasties mokykloje komunikuojama tiek lietuvių tiek prancūzų kalbomis. Mes tikime, kad tokia aplinka praplės mūsų mokinių akiratį, padės jiems augti tarptautinėje aplinkoje tuo pačiu ugdydami jų sugebėjimus mokytis užsienio kalbas.

Dvigubas pripažinimas: 

reconnaissances-et-passerelles LT