Pagrindinis   Vaiko priėmimas

Vaiko priėmimas

Vaiko užrašymas į mokyklą 2016-2017 mokslo metams:

– Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti:

– Dokumentai, kuriuos tėvai turi saugoti pas save:

– Dokumentai, kuriuos reikia pateikti mokyklos administracijai:

  • gimimo liudijimo kopija, vaiko asmens dokumento kopija
  • vaiko sveikatos raidos istorijos kopija, skiepų knygelės kopija
  • vaiko civilinės atsakomybės draudimas
  • pažyma apie lankytą mokyklą ir įvertinimo knygelės originalas
  • anksčiau lankytos mokymo įstaigos pažyma apie vaiko išbraukimą iš mokinių sąrašo