Pagrindinis   Mokyklos gyvenimas

Mokyklos gyvenimas

CPE laiškas

Conseiller Principal d’Éducation – Patarėja švietimo klausimais:

Photo site EFV

Nathalie Lemoré

Kas yra Vie Scolaire – Mokyklos gyvenimas?

 

Patarėja švietimo klausimais rūpinasi Mokyklos gyvenimo organizavimu. Remiantis individualia kiekvieno vaiko situacija, bendradarbiaujant su mokytojais,  patarėja švietimo klausimais pataria kiekvienam mokiniui renkantis dėstomas disciplinas. Taip pat ji tarpininkauja tarp koledžo/licėjaus mokytojų, administracijos ir tėvų.

Šio prancūziškoms mokyklos būdingo skyriaus pagrindinė užduotis – ugdyti visuomenės piliečius, mokyti paauglius gyventi bendruomenėje. Taip pat siekiame sukurti palankiausias sąlygas mokytis individualiai ar grupėje, pasiekti geriausių rezultatų moksle ir saviraiškoje.Pagrindinės vertybės – tarpusavio pagarba, solidarumas ir bendruomeniškumas.

Pagrindiniai CPE tikslai :

– išmokti bendruomeninio gyvenimo taisyklių;

– pasiruošti tapti geru piliečiu;

– išmokyti paauglius veikti autonomiškai ir rodyti iniciatyvą,

– įsitraukti į socialinį ir profesinį gyvenimą.

Mokyklos gyvenimo organizavimas

Patarėja švietimo klausimais rūpinasi vaikais tuomet, kai jiems nevyksta pamokos: atvykus į mokyklą, pertraukų metu, išvykose, mokytojo neatvykimo atveju. Jos tikslas – užtikrinti, kad būtų gerbiamas mokyklos tvarkaraštis (pamokos, pertraukos, darbo, mokymosi ir poilsio ritmas.

Kokybiška mokymosi aplinka

Visa mokyklos gyvenimo komanda rūpinasi mokinių užimtumu, saugumu bei seka vėlavimus ir neatvykimus. Komanda siekia užkirsti kelia bet kokiai diskriminacijai, nepilietiškam elgesiui, smurtui ar patyčioms. Įvykus konfliktui, patarėja švetimo klausimais dalyvauja jų sprendime, didžiausią dėmėsį sutelkdama į dialogą bei siekdama, kad mokiniai iš situaicjos pasimokytų.

Mokyklinio gyvenimo komandos valdymas

Savo funkcijas Patarėja švietimo klausimais vykdo drauge su Mokyklos gyvenimo komanda, o pagrindinis dokumentas šiame darbe yra mokyklos vidaus tvarkos taisyklės.

Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių aktualią redakciją (2015-2016 m. m.) rasite čia : EFV-Réglement intérieur 2015

 

Nathalie Lemoré

Patarėja švietimo klausimais – CPE (Conseiller Principal d’Éducation)

Koledžo ir licėjaus vadovas – specialiai koledžo ir licėjaus tėvams parengta informacinė knygelė, supažindinsianti Jus su praktinėmis prancūziško licėjaus gyvenimo aplinkybėmis. Kviečiame pavartyti.